Je hoeft er niet altijd op uit te gaan om…

Dinsdag 6 februari jl. vanuit ons appartement kijken we uit op bomen, berken en es die al lang geleden aangeplant zijn. Juist in deze tijd van ‘vadertje’ winter zien we op ons balkon de Koolmees, Pimpelmees, Merel en zelfs een Heggemus naar voedsel zoeken. Maar ook met name in de berkenboom foerageren nu dagelijks kleine groepjes Grote Barmsijsen, prachtig vogeltje met z’n markante rode vlek op ’n kopje en de wat oudere exemplaren zelfs met rood gekleurde borstveren. We genieten ervan….

Hartelijke groet,

Fred